Navigátor

 jednoduchá orientácia a ovládanie webu 

 

Najskôr objasníme ako sa web zobrazí v prehliadači, popíšeme jednotlivé prvky navigácie. Nakoniec si vysvetlíme rýchle - zjednodušené ovládanie webu. Základná navigácia je kliknutím na logo 5PSOFT software, vľavo hore, sa vždy dostanete na úvodnú stránku.

Ako sa web zobrazí - Navigačné menu - Navigácia pomocou klávesnice

Ako sa web zobrazí

Pri stavbe webu bol kladený dôraz na jednoduchosť a prehľadnosť stránok. Používateľovi sme pripravili čo najjednoduchšie ovládanie a navigáciu po webe. Zobrazený web sa skladá zo štyroch samostatných častí:

Hlavička strany a hlavné menu
V hornej časti prehliadača sa nachádza hlavička strany s hlavným navigačným menu. Menu sa skladá zo šiestich relatívne samostatných vetiev podstromu. Výberom položky zvolíme činnosť, ktorú chceme na webe vykonávať.
Ľavé menu
Po výbere príslušnej položky, z hlavného navigačného menu, sa zobrazí požadovaná stránka s novým obsahom. Ďalej, v ľavej časti sa zobrazí zvislé navigačné menu s podrobnými témami, napr.: Súvisiace témy, Súvisiaci softvér, Pomocník a podobne.
Obsah stránky
Obsah stránky začína s výrazným nadpisom a pod ním sa nachádzajú príslušné odstavce a články. Následne, stránka obsahuje podnadpisy a ďalšie články. Každá stránka je ukončená pätou stránky.
Päta strany
Každá stránka je ukončená pätou stránky. Tá obsahuje dva navigačné prvoky:
Mapa webu a [Nahor ^], ich použitie je zrejmé.

Navigačné menu

Na navigáciu po webe sa požívajú dve menu. Vodorovné menu je hlavné a volíme si v ňom hlavnú činnosť, ktorú budeme na webe vykonávať. Toto menu sa NEMENÍ a je stále prístupné. Druhé, zvislé navigačné menu ponúka príslušné súvislosti k vybranej činnosti. Toto menu sa MENÍ v závislosti od obsahu stránky.

Navigácia pomocou klávesnice

Aby boli stránky ľahko ovládateľné pomocou klávesnice, k dispozícii sú prístupové klávesy (horúce klávesy) umožňujúce prístup na konkrétne časti stránok s podporou prístupových klávesov. Prístupové klávesy sú kombináciou klávesov (väčšinou dvoch alebo troch), pomocou ktorej možno vybrať požadovaný prvok. Po vybratí prvku možno stlačením klávesu ENTER použiť vybraté prepojenie (link) a tým sa zobrazí nová stránka.

Prístupové klávesy

Pozor! Ak to nefunguje, použite ALT+SHIFT (namiesto ALT), napr. stlačte ALT+SHIFT+0 (namiesto ALT+0) a treba použiť číslice z hornej časti klávesnice. Túto krkolomnú trojkombináciu používame v Exceli napr. pre Formát bunky, stlačíme CTRL+SHIFT+1 (namiesto CTRL+1).  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0