Novinky EKONOMIX

 novinky v softvérovej sade EKONOMIX ÷ 20.1.2016 

 

Nasledujúce kapitoly stručne popisujú zmeneny v jednotlivých softvéroch sady EKONOMIX. Doposiaľ existuje sedem vydaní (Release 2015/2016, 2012 a 5-1); verzie 6.1, 6.0, 4.9, 4.8 (EURO); 4.7, 4.6, 4.5 (SKK):

EKONOMIX 6.1, Release 2015/2016 - EKONOMIX 6.0, Release 2012
EKONOMIX 4.9, Release 5 - EM 4.8, Release 4 - EM 4.7, Release 3 - EM 4.6, Release 2 - EM 4.5, Release 1


Novinky v EKONOMIX Professional, Release 2015/2016 [32/64 bits compatible]

  Zoznam aktualizovaných softvérov sady EKONOMIX:
 • Finančná analýza PLUS 6.10  » NOVÉ !
 • Finančná analýza VISUAL 6.10  » NOVÉ !
 • Finančná analýza MIKRO 6.10  » NOVÉ !
 • Finančná analýza PLUS JU 6.10  » NOVÉ !
 • Výnosnosť investícií 6.10  » NOVÉ !
 • Výpočet úverov 6.10  » NOVÉ !
 • Analýza variantov 6.10  » NOVÉ !
 • CVP analýza 6.10  » NOVÉ !
 

Zmenil sa formát dátových štruktúr, formát 6.10 naväzuje má zmenené dátovej štruktúry výkazov Súvaha a Výsledovka. Definície vzorcov na výpočet ukazovateľov je rovnaká.

 

Bol aktualizovaný XML import (súvaha, výsledovka) na novú štruktúru dát.

 

Pridané posúvanie (scrolling) dokumentov pomocou kolieska myši (Tabuľky, Zostavy, ...).

 

Bol rozšírený spôsob editovania v Tabuľkách, popri F2 aj dvojité kliknutie po bunke tabuľky.

 

Programy sú kompatibilné s Windows 10, Windows 8 a Windows 7 (32 a 64 bits).

Novinky v EKONOMIX Professional, Release 2012

  Zoznam aktualizovaných softvérov sady EKONOMIX:
 • Finančná analýza PLUS 6.00
Poznámka: CD obsahuje aj softvéry na spracovanie starších výkazov, platných do roku 2010.
 

Formát dátových štruktúr sa nezmenil, formát 6.00 naväzuje na 4.90 bez zmien dátovej štruktúry výkazov Súvaha aktíva, pasíva a Výsledovka. Definície vzorcov na výpočet ukazovateľov je rovnaká. Podrobný popis nového formátu 6.00/4.90 je na stránke Prepojenie na ÚČTO.

Novinky v EKONOMIX Professional, Release 5

  Zoznam aktualizovaných softvérov sady EKONOMIX:
 • Finančná analýza PLUS 4.95
 • Finančná analýza VISUAL 4.95
 • PRENOS 4.95
Poznámka: CD obsahuje aj softvéry na spracovanie starších výkazov, platných do roku 2010.
 

Zmenil sa formát dátových štruktúr, ktoré softvér verzie 4.95 používa. Rozdiel medzi formátom 4.90 a 4.80 je v zmenách počtu riadkov výkazov Súvaha aktíva, pasíva a Výsledovka. Zmena výkazov ovplyvnila definície vzorcov pre výpočet ukazovateľov. Podrobný popis nového formátu 4.90 je na stránke Prepojenie na ÚČTO.


Novinky v EKONOMIX Professional, Release 4

  Zoznam aktualizovaných softvérov sady EKONOMIX:
 • Finančná analýza PLUS 4.85
 • Finančná analýza VISUAL 4.85
 • PRENOS 4.85
Poznámka: CD obsahuje aj softvéry na spracovanie starších výkazov, platných do roku 2007.
 

Všetky programy sú prepracované z korun do novej meny EURO. Vytvorili sa príslušné transformačné programy na konverziu súborov zo starej do novej meny a pod.

 

Zmenil sa formát dátových štruktúr, ktoré softvér verzie 4.85 používa. Rozdiel medzi formátom 4.80 a 4.70 je v zmenách počtu riadkov výkazov Súvaha aktíva, pasíva a Výsledovka. Zmena výkazov ovplyvnila definície vzorcov pre výpočet ukazovateľov. Podrobný popis nového formátu 4.80 je na stránke Prepojenie na ÚČTO.

 

Podrobný popis týchto aktualizácií a ďalších vylepšení softvérov sa nachádza v príslušnej Nápovede, viď téma Čo nového obsahuje? Téma sa vyhľadá kliknutím na: Obsah / Najčastejšie kladené otázky a odpovede / Čo nového obsahuje.

Novinky v EKONOMIX Professional, Release 3

  Zoznam aktualizovaných softvérov sady EKONOMIX:
 • Finančná analýza PLUS 4.75
 • Finančná analýza VISUAL 4.75
 • PRENOS 4.75
 • Cash-Flow 4.75
Poznámka: CD obsahuje aj softvéry na spracovanie starších výkazov, platných do roku 2003.
 

Zmenil sa formát dátových štruktúr, ktoré softvér verzie 4.75 používa. Rozdiel medzi formátom 4.70 a 4.60 je v zmene počtu riadkov výkazu Výsledovka, ostatné výkazy Súvaha aktíva a Pasíva sú rovnaké. Zmena výkazov ovplyvnila definíciu vzorcov pre výpočet Cash-Flow a finančných ukazovateľov. Takisto sa zmenila terminológia finančých ukazovateľov. Podrobný popis nového formátu 4.70 je na stránke Prepojenie na ÚČTO.

 

Softvér má zjednodušené vyvolanie dialogového okna Aktivácia, taktiež sa zmenil spôsob Aktivácie. V dialogovom okne Aktivácia pribudla možnosť aktivácie cez internet viď Aktivácia.

 

Veria 4.75 a novšie, čiže Release 3 je softvér plne kompatibilný s Windows Vista! Rozšírili sa rozsahy výstupných dokumentov Zostavy RTF, vylepšila sa spolupraca s Wordom a Excelom.

 

Podrobný popis týchto aktualizácií a ďalších vylepšení softvérov sa nachádza v príslušnej Nápovede, viď téma Čo nového obsahuje? Téma sa vyhľadá kliknutím na: Obsah / Najčastejšie kladené otázky a odpovede / Čo nového obsahuje.

Novinky v EKONOMIX Professional, Release 2

  Zoznam aktualizovaných softvérov sady EKONOMIX:
 • Finančná analýza PLUS 4.65
 • Finančná analýza VISUAL 4.65
 • PRENOS 4.65
 • Cash-Flow 4.65
Poznámka: CD obsahuje aj softvéry na spracovanie starších výkazov, platných do roku 2002.
 

Zmenil sa formát dátových štruktúr, ktoré tieto softvéry verzie 4.65, používajú. Rozdiel medzi formátom 4.60 a starším spočíva v zmene štruktúry výkazov - zmenené počty riadkov. Výkaz Súvaha aktíva sa zväčšil z 60 na 64 riadkov, Pasíva z 50 na 54 a Výsledovka z 60 na 64. Zmena výkazov ovplyvnila definíciu vzorcov pre výpočet Cash-Flow a finančných ukazovateľov. Takisto sa zmenila terminológia finančých ukazovateľov. Podrobný popis nového formátu 4.60 je na stránke Prepojenie na ÚČTO.

 

Nová sada softvérov EKONOMIX už neobsahuje softvér FINA PLUS PODS, nakoľko stratil podľa novej metodiky uplatnenie.

 

V softvéroch, ako aj v dokumentácii, sa zmenil pojem Registrácia na Aktivácia. V okne O Aplikácii je premenované tlačítko Registrácia... na Aktivácia..., a aj nasledovné dialógové okno sa volá Aktivácia.

 

Podrobný popis týchto aktualizácií a ďalších vylepšení softvérov sa nachádza v príslušnej Nápovede, viď téma Čo nového obsahuje? Téma sa vyhľadá kliknutím na: Obsah / Najčastejšie kladené otázky a odpovede / Čo nového obsahuje.

Novinky v EKONOMIX Professional, Release 1

Hlavná IDEA tejto verzie je ľahké zhrnutie výsledkov analýz do výstupných Zostáv RTF, ktorých vývoj trval štyri roky. Nasledujúce odstavce všeobecne popisujú vylepšenia v softvéroch. Posledný odstavec informuje kde hľadať ich podrobný popis.

  Sada softvérov EKONOMIX sa rozšírila o dva nové ekonomické nástroje. Tým sa rozšíril počet subjektov pre finančné analýzy:
 • Finančná analýza pre fyzické osoby - FINA PLUS JU.
 • Finančná analýza pre skrátené výkazy - FINA PLUS PODS.
 

Softvéry Finančná analýza PLUS a Finančná analýza VISUAL sa rozšírili o nový typ dokumentu Zostava RTF, ktorý obsahuje texty, tabuľky a grafy. Zostavu možno vytvárať, editovať, uložiť do súboru (RTF) alebo vytlačiť. Uloženú Zostavu vo formáte RTF je možné načítať inými programami (Word, Works, Ami Pro, Word Pro, WordPad a podobne).

 

V softvéroch Analýza variantov, Výnosnosť investícií a Výpočet úverov je vylepšené vytváranie, editovanie a ukladanie Zostáv RTF. Zostavy teraz pracujú vo všetkých softvéroch úplne rovnako.

 

Softvér CVP analýza má prehľadnejší spôsob otvárania súborov, pribudlo dialógové okno Otvorenie Projektu. Rozšírilo sa menu Zostava o nový typ dokumentu Zostava RTF.

 

V softvéri Výpočet úverov sú doplnené tri typy výpočtu: Zadaná anuita, Zadaný úmor a Zadávaná splátka. Softvér tým umožňuje väčšiu flexibilitu pri vytváraní úverov. Úvery je možné skladať alebo kombinovať do jedného splátkového kalendára.

 

Výpočet Penále bol zaradený do softvéru Výpočet úverov, viď povel Penále (menu Tabuľka). Taktiež výpočet Leasingu pomocou tabuľky "Leasing.xls", sa inštaluje spolu s týmto programom. Excelovská tabuľka slúži na vytváranie splátkového kalendára.

 

Menu Voliteľné teraz umožnuje viac nastavení pre jednotlivé prgramy ako doteraz. Okno Globálne Preferencie sa rozšírilo o viac sekcií (kariet) Tabuľka, Zostava. Na týchto kartách si nastavíte ako má program štandardne zobrazovať Tabuľky, generovať Zostavy. Okno Písmo a Okraje teraz umožní využívať väčší počet písiem pre Nadpis, Podnadpis, Text, Tabuľku a Graf.

 

V programoch sa zjednotili názvy povelov a ovládanie programov klávesovými skratkami, napríklad menu Súbor: CTRL+N Nový..., CTRL+O Otvor..., CTRL+P Tlač... a CTRL+W Ukončenie aplikácie.

 

Nápovedy ku všetkým programom teraz obsahujú nové Obsahy. Tie umožňujú pracovať s Nápovedou ako s knihou. Môžete si požadované témy jednoducho a prehľadne vyhľadať, prečítať alebo vytlačiť.

 

Podrobný popis týchto a ďalších vylepšení softvérov sa nachádza v príslušnej Nápovede, viď téma Čo nového obsahuje? Téma sa vyhľadá kliknutím na: Obsah / Najčastejšie kladené otázky a odpovede / Čo nového obsahuje.  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0