Download

 softvér na stiahnutie a jeho inštalácia 

 

Download, softvér na stiahnutie si najskôr preneste do vášho počítača a potom ho jednoducho nainštalujte. Každý program po inštalácií obsahuje vzorové príklady, ktoré objasňujú funkčnosť a spôsob použitia programov.

Najnovší softvér, verzia 6.10 update [32/64 bits] (Fix 6.10.0714) Nové!

Stiahnutie demonštračnej verzie - Inštalácia demonštračnej verzie


Najnovší softvér, verzia 6.10 update [32/64 bits]

Tieto verzie sú určené len a len platným užívateľom softvéru EKONOMIX. Ostatní záujemcovia si ho môžu stiahnúť až po odsúhlasení technickou podporou HOTLINE.

Nový softvér je prispôsobený všetkým operačným systémom Windows. Programy fungujú pod 32/64 bits systémom Win10, Win8, Win7 a WinXP. Nasledujúce odkazy obsahujú plné verzie softvérov sady EKONOMIX.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného exe-súboru softvéru,
ktorý nainštaluje vybrané produkty sady EKONOMIX, súbor SETUP_EKO610.EXE uložte na Pracovnú plochu.

 

Postup pri inštalácií softvéru Finančná analýza PLUS 6.10:

 
 1. Pracovná plocha obsahuje stiahnutý exe-súbor SETUP_FNP610.EXE.
 2. Dvojitým kliknutím po ikone spustíte štart inštalačného programu.
 3. Inštalačný program SETUP pracuje dialógovo, urobí všetko potrebné.
  Pozorne čítajte oznamy a riaďte sa jeho inštrukciami.
 4. Po inštalácií nájdete zástupcov pre programy a príručky v ponuke Štart\Všetky Programy položku Finančná analýza PLUS 6.10
  Poznámka:
  Po inštalácii softvér beží ako demonštračná verzia,
  kým užívateľ neprevedie Aktiváciu softvéru!
 5. Nakoniec, cez ponuku Štart spustite program KONVERT. Ten vám automaticky transformuje, prepočíta a prenesie vybrané firmy z predošlej verzie do nových firemných databáz.

Stiahnutie demonštračnej verzie

Nasledujúce odkazy obsahujú nové demonštračné verzie softvérov sady EKONOMIX. Verzie 6.10 sú prispôsobené 64 bitovému operačnému systému Windows  7/8/10. Kliknutím na požadovaný odkaz, sa spustí automatické sťahovanie inštalačného exe-súboru.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného exe-súboru softvéru,
ktorý nainštaluje vybrané produkty sady EKONOMIX, súbor SETUP_EKO610.EXE uložte na Pracovnú plochu.

 

Inštalácia demonštračnej verzie

Postup pri inštalácií demonštračnej verzie (napr. Finančná analýza PLUS):

 
 1. Pracovná plocha obsahuje stiahnutý exe-súbor SETUP_FNP610.EXE.
 2. Dvojitým kliknutím po ikone spustíte štart inštalačného programu.
 3. Inštalačný program SETUP pracuje dialógovo, urobí všetko potrebné.
  Pozorne čítajte oznamy a riaďte sa jeho inštrukciami.
 4. Po inštalácií nájdete zástupcov pre programy a príručky v ponuke Štart\Všetky Programy položku DEMO Finančná analýza PLUS.
 5. Kliknutím na zástupcu programu DEMO Finančná analýza PLUS sa program spustí. Po štarte pýta Heslo a po následnom zadaní program beží ďalej.

Poznámka: Stránka Príručky príkladov HTML obsahuje vzorové príklady. V zozname odkazov pre jednotlivé softvéry sa nachádza napr. Vzorový príklad pre Finančnú analýzu PLUS. Príručka obsahuje v 2. kapitole - Vzorový príklad, podrobný popis práce s programom FINA PLUS. V prípade akýchkoľvek nejasností, využite našu telefonickú službu HOTLINE.


Aktualizácia softvéru, plná verzia 4.95

Tieto verzie sú určené len a len platným užívateľom softvéru EKONOMIX. Ostatní záujemcovia si ho môžu stiahnúť až po odsúhlasení technickou podporou HOTLINE.

Aktualizácia obsahuje nový spôsob Aktivácie a je prispôsobená operačnému systému Windows 7 (32 bits). Nasledujúce odkazy obsahujú plné verzie softvérov sady EKONOMIX.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného exe-súboru softvéru FINA PLUS 4.95, súbor uložte napríklad na Pracovnú plochu:

 

Aktualizácia softvéru, plná verzia 4.85

Tieto verzie sú určené len a len platným užívateľom softvéru EKONOMIX. Ostatní záujemcovia si ho môžu stiahnúť až po odsúhlasení technickou podporou HOTLINE.

Aktualizácia obsahuje nový spôsob Aktivácie a je prispôsobená operačnému systému Windows 7 a Vista. Nasledujúce odkazy obsahujú plné verzie softvérov sady EKONOMIX.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného zip-súboru (ZIP archív) softvéru FINA PLUS 4.85, súbor uložte napríklad na Pracovnú plochu:

 

Postup pri inštalácií softvéru Finančná analýza PLUS 4.85:

 
 1. Pracovná plocha obsahuje stiahnutý exe-súbor SETUP_FNP485.EXE.
 2. Dvojitým kliknutím po ikone spustíte štart inštalačného programu.
 3. Inštalačný program SETUP pracuje dialógovo, urobí všetko potrebné.
  Pozorne čítajte oznamy a riaďte sa jeho inštrukciami.
 4. Po inštalácií nájdete zástupcov pre programy a príručky v ponuke Štart\Všetky Programy položku Finančná analýza PLUS 4.85
  Poznámka:
  Po inštalácii softvér beží ako demonštračná verzia,
  kým užívateľ neprevedie Aktiváciu softvéru!
 5. Nakoniec, cez ponuku Štart spustite program KONVERT. Ten vám automaticky transformuje, prepočíta a prenesie vybrané firmy z predošlej verzie do nových firemných databáz.


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0