Vitajte!

 úvodná stránka 5PSOFT software 

 

Firma 5PSOFT software sa zaoberá vývojom a tvorbou softvéru pre finančných analytikov a manažérov zameraných na strategické plánovanie, rozpočtovanie a kontroling.

Novinky v EKONOMIX 6.1, Release 2015/2016 - Aktuality... - Akadémia DP a SKDP
Často kladené otázky (FAQs) - EKOPRO, najpredávanejší produkt
FNP

FNV

FNM

FNJ

CVP

AVA

VIN

VUV

Aktuality...

Aktualizácia EKONOMIX Professional 6.10 - Nová verzia všetkých produktov Nové!  « 30.4.2016 »
Produkty sady EKONOMIX Professional majú novú verziu s rôznymi úpravami a vylepšeniami, ktoré nájdete popísané samostatne v každom programe pri spustení novej verzie.

Nový softvér FINA MIKRO 6.10 Nové!  « 31.3.2016 »
Predstavujeme nový produkt FINA MIKRO. Softvér pracuje s MIKRO účtovnou uzávierkou - MÚJ. Program KONVERT, vám automaticky transformuje, prepočíta a prenesie vybrané firmy z FINA PLUS do MIKRO účtovných výkazov.

Aktualizácia softvéru FINA PLUS JU 6.10  « 29.2.2016 »
FINA PLUS JU má novú verziu programu kompatibilnú s Windows 10, Windows 8 a Windows 7. Softvér má zmenenú štruktúru výkazov Súvaha a Výsledovka a taktiež pridaný XML Import. Použité výkazy Súvaha, Výsledovka sú platné od roku 2015. Softvér má tiež vylepšený spôsob aktivácie.

Aktualizácia softvéru CVP analýza 6.10  « 20.1.2016 »
CVP analýza má novú verziu programu kompatibilnú s Windows 10, Windows 8 a Windows 7. Softvér naväzuje na predošlú verziu CVP analýzy 4.95 s ktorou je dátovo kompatibilná, "staré" údaje sa jednoducho skopírujú do nového programu.

Aktualizácia softvéru Analýza variantov 6.10  « 15.1.2016 »
Analýza variantov má novú verziu programu kompatibilnú s Windows 10, Windows 8 a Windows 7. Softvér naväzuje na predošlú verziu VUV 4.95 s ktorou je dátovo kompatibilná, "staré" údaje sa jednoducho skopírujú do nového programu.

Aktualizácia softvéru Výpočet úverov 6.10  « 4.1.2016 »
Výpočet úverov má novú verziu programu kompatibilnú s Windows 10, Windows 8 a Windows 7. Softvér naväzuje na predošlú verziu VUV 4.95 s ktorou je dátovo kompatibilná, "staré" údaje sa jednoducho skopírujú do nového programu.

Aktualizácia softvéru Výnosnosť investícií 6.10  « 30.11.2015 »
Výnosnosť investícií má novú verziu programu kompatibilnú s Windows 10, Windows 8 a Windows 7. Je dátovo kompatibilná so staršími verziami programu, "staré" údaje sa jednoducho skopírujú do nového programu.

Softvér FINA PLUS 6.10 update 2.  « 23.9.2015 »
Finančná analýza PLUS má novú verziu programu, bola pridaná kompatibilita s Windows 10. Softvér má zmenenú štruktúru výkazov Súvaha a Výsledovka a taktiež aktualizovaný XML Import. Použité výkazy Súvaha, Výsledovka sú platné od roku 2015. Softvér má vylepšený spôsob aktivácie, je dátovo kompatibilný s programom FINA VISUAL 6.10.

Aktualizácia softvéru FINA VISUAL 6.10  « 23.9.2015 »
Finančná analýza VISUAL má novú verziu programu, ktorá je kompatibilná s Windows 10, Windows 8 a Windows 7. Softvér nadväzuje na verziu FINA VISUAL 4.95, program je dátovo kompatibilný s FINA PLUS. Použité výkazy Súvaha, Výsledovka sú platné od roku 2015.

Aktualizácia EKONOMIX 4.95
Finančná analýza PLUS a Finančná analýza VISUAL majú od 7.9.2011 novú verziu. Sú zapracované legislatívne úpravy (nové výkazy Súvaha, Výsledovka) a ďalšie zlepšenia. Vylepšila sa spolupráca programov FINAP, FINAV a EXCEL (kopírovanie tabuliek), jednoduchá inštalácia. Programy sú kompatibilné s Windows 7 (32 bits). Distribúcia cez WEB alebo na CD nosičoch. Označenie produktu je EKONOMIX Professional, Release 5.

EKONOMIX ESD
Od 12.5.2010 ponúkame zjednodušený spôsob distribúcie programov: žiadne krabice, tlačená dokumentácia ani CD. Všetko je iba v elektronickej podobe: inštalačný ZIP súbor cez internet, PDF dokumentácia, licencia a aktivačný kľúč emailom. ESD verzie majú uvádzaciu AKCIU, teraz môžete jednotlivé moduly získať až s 50% úsporou finančných prostriedkov.

Softvéru EKONOMIX 4.85, všetky samostatné moduly majú od 31.8.2009 aktualizovanú verziu. Počítajú v eurách, obsahujú legislatívne úpravy a dalšie vylepšenia. Programy sú kompatibilné s Windows 7 (32 bits) a Vista! Distribúcia je na CD nosičoch, pod označením EKONOMIX Professional, Release 4.

Aktivácia sotvéru, užívatelia softvéru EKONOMIX si môžu aktivovať sotvér cez internet.

Starý web 5PSOFT software bude funkčný do konca roka 2012.

Akadémia DP a SKDP

Užívatelia informačného systému Baltazár majú od 1.11.2015 novú verziu 6.10 programov Finančná analýza PLUS a Finančná analýza VISUAL. Download softvéru, Aktiváciu, Príručky a popis konvertovania údajov. Program je kompatibilný s Windows 10, Windows 8 a Windows 7.

Často kladené otázky (FAQs)

Aký ekonomický model softvér používa?
Potrebujem pomôcť s ovládaním programu, čo mám robiť?
Kde môžem stiahnuť demonštračnú verziu programu?
Dá sa prepojiť UČTO s programom FINA PLUS?

EKOPRO, najpredávanejší produkt

Produkt EKONOMIX Professional (EKOPRO) je výhodné riešenie v podobe modernej licenčnej dohody formou "12 mesačnej licencie" na používanie celej sady softvérov. So zakúpením sady softvérov alebo samostatného programu získate tiež počas celého obdobie, oprávnenie na aktualizáciu softvérov.
  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0