CVP analýza

 softvér pre manažérov na všetkých stupňoch riadenia 

 

Ako si počína úspešný manažér? Stačí ak vie načo sa má pýtať a kde nájde odpoveď. V tom spočíva kľúč k dobrému rozhodovaniu, plánovaniu, kontrole a riešeniu problémov. Veľa teoretických odpovedí sa nájde v knihách a manažérskych kurzoch. Praktickým riešením v súčasnosti je použitie vhodného softvéru.

Softvér CVP analýza (CVP) má teoretické základy v Cost-Volume-Profit analysis resp. v analýze rovnováhy nákladov a výnosov. CVP slúži na rýchle a ľahké vyhodnotenie nákladov, tržieb a zisku. Vypočíta nulový bod (BEP, Break-Event-Point), nákladovú rentabilitu (ROI), vyťaženosť fixných nákladov.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


CVP analýza

Softvér CVP analýza je účinný nástroj analýzy rovnováhy nákladov a výnosov. Napomáha stanoviť cenu produktu pre požadovaný zisk, zostaviť rozpočet, analyzuje "Čo by sa stalo, keby ...".

Pri akej veľkosti produkcie budeme ziskoví? Ako prispievajú tržby k úhrade nákladov? CVP analýza sleduje chovanie tržieb a nákladov pri rôznych úrovniach objemu produkcie. Sprehľadní vzájomné vzťahy medzi tržbami, nákladmi, produkciou a ziskom. CVP analýza sa používa v obchodnej a výrobnej činnosti, teda všade tam, kde je potrebné sledovať a zabezpečiť návratnosť vložených prostriedkov.

Programové vybavenie CVP analýza zodpovie veľké množstvo dôležitých otázok pre manažérov. Umožní pohotovo získavať dôležité odpovede na otázky:

Čo poskytuje CVP analýza

CVP analýza je program s jednoduchou obsluhou pre operačný systém Windows.


Do poslednej verzie programu boli doplnené viaceré užitočné funkcie, ako napríklad:

Typ výpočtu

CVP analýza umožňuje šesť nasledovných typov výpočtov pre single produkt alebo multi produkt:

Napríklad čistý zisk pri CVP analýze sa vypočíta zo základného vzťahu: NP = PxQ - (FC + VCxQ). Čistý zisk je rozdiel medzi tržbami a nákladmi, pričom náklady sú rozdelené na fixné a variabilné. Takýto ekonomický model dobre informuje o skutočnej veľkosti zisku.

Multi produkt

V praxi sa často rieši problém rozdeľovania fixných nákladov na jednotlivé produkty pomocou tzv. "kľúčov". Multi produkt dáva možnosť posúdiť výrobný program ako celok. K tomu slúži v programe voľba Single/Multi produkt. Prepína, či sa analyzuje jeden, alebo viac produktov naraz.

Senzitívna analýza

Otázky typu "Čo by sa stalo, keby ..." nám zodpovie Senzitívna analýza (SA), percentuálna zmena údajov. SA dá odpoveď na otázku typu: Aký bude zisk, ak klesnú fixné náklady o 12% a zároveň stúpnu variabilné náklady (alebo len položka mzdy) o 8%? SA len na položku umožní veľmi citlivo sledovať rôzne percentuálne vplyvy a ich priame dôsledky.

Grafy

Prezeraním grafu si užívateľ ucelí komplexnosť analýzy. CVP analýza ponúka nasledovné grafické vyhodnotenia:

Užívateľ určite ocení pomôcky, ktoré mu program dáva pri grafickej analýze. Automatická mierka vypočíta optimálnu mierku, čím je zabezpečená maximálna prehľadnosť grafu. Citlivá myš neustále zobrazuje hodnoty objemu a nákladov.

Grafický výstup sa dá vytlačiť na tlačiarni, alebo sa uloží do súboru k neskoršiemu spracovaniu textovým procesorom.

Zostavy RTF

Všetky výsledky výpočtov sú prehľadne zaradené do výstupných zostáv. CVP analýza ponúka nasledujúce zostavy:

Výstupy z programu slúžia ako podklady k manažérskym rozhodnutiam. Môžu sa použiť ako odôvodnenie rozhodnutí, na zasadaní dozornej rady, pri hodnotení podnikateľského plánu a rozpočtu.

Zostavy a grafy si môžete priamo vytlačiť alebo prenášať pomocou schránky (clipboard) do vami práve vytváraných dokumentov programom Word, Excel, Works, AmiPro, WordPro, WinText a podobne.

Užívateľské prostredie

CVP analýza je štandardný windowsovský program. Má všetko, čo moderný softvér pre Windows má mať. Ovládanie programu je intuitívne a ľahké aj pre začiatočníka. Program má panel nástrojov s integrovanou nástrojovou nápovedu. Jediným stlačením tlačítka (kliknutím) sa vyvolá požadovaný povel.

Cez menu Voliteľné sa mení napríklad: Peňažný symbol, Merné jednotky, pre čísla Desatinné miesta pre vstup a výstup, pre písmo Druh a Veľkosť.

Obsah krabice

Aplikačné programové vybavenie CVP analýza je štandardne distribuované v krabici, ktorá obsahuje nasledovné časti:

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia CVP  je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

História verzií

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714  » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 20.01.2016
verzia 4.95 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.43 31.05.2001
verzia 4.03 11.05.1998
verzia 4.00 04.12.1996
verzia 2.00 (DOS) rok 1993


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0