Finančná analýza VISUAL

 softvér pre finančných analytikov, audítorov a účtovníkov 

 

Finančná analýza VISUAL (FINA VISUAL) je profesionálny nástroj, ktorý vhodným spôsobom dopĺňa programové vybavenia FINA PLUS. Uľahčuje prácu audítorským firmám a daňovým poradcom pri hromadnom spracovaní finančných analýz.

FINA VISUAL je nástroj na vytvorenie hierarchickej štruktúry firiem, ktorá umožňuje: agregáciu firiem, vzájomné porovnávanie firiem prípadne porovnávanie plánu so skutočnosťou.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


Finančná analýza VISUAL

Softvér FINA VISUAL slúži na vytváranie projektov z firemných databáz vytvorených programovým vybavením FINA PLUS. Umožňuje nad firemnými databázami (firmami) operácie sčítania, odčítania alebo násobenie firmy konštantou. To sa využíva pri prepočte výkazu z jednej meny (SKK) do druhej (EUR) a pod.

Vo výstupných tabuľkách a grafoch sa vedľa seba radia (porovnávajú) údaje z viacerých firemných databáz pre jedno vybrané obdobie. V programe FINA PLUS sa radia vedľa seba údaje z viacerých období pre jednu firemnú databázu. Toto je hlavný rozdiel medzi týmito dvoma programami. Samozrejme, že ak si vyberiete z projektu firmu typu "dieťa", potom sa radia vedľa seba obdobia, tak ako to je vo FINA PLUS.

Projekty vo FINA VISUAL

Čo je vlastne PROJEKT? Načo ho používať? Projekt je hierarchická štruktúra niekoľkých firiem, ktorú softvérom FINA VISUAL jednoducho popíšete a vytvoríte. Firmy sa automaticky agregujú do hierarchicky vyššej firmy, ktorá sa automaticky aktualizuje. Tento mechanizmus umožňuje nielen agregáciu firiem alebo stredísk do výslednej firmy, ale umožní aj prepočítanie výkazov z Sk do inej meny a podobne.

Na príklade "Projekt: POROVNAJ" vidíme definíciu projektu, ktorý násobí firmu "SKUTOCNO" konštantou -1 a následne ju agreguje s firmou "PLAN" do firmy "ROZDIEL". Takýto projekt slúži na porovnanie plánu, skutočnosti a ich vzájomného rozdielu. Výpočty sa dejú na celej hierarchickej štruktúre. Výstupy z programu sú tabuľky a grafy porovnávajúce firmy medzi sebou.

Projekt: POROVNAJ

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia FINA VISUAL je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

História verzií

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714  » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 20.09.2015
verzia 4.95 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 1.23 31.05.2001
verzia 1.20 31.05.2000
verzia 1.10 14.01.1999
verzia 1.00 30.09.1998


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0