Výpočet úverov

 softvér pre investorov, finančných manažérov a pre plánovanie 

 

Ako usledovať úver? Kedy bude deň splatnosti ďalšej splátky? Ktorý úver je výhodnejší? Aká je reálna hodnota úveru?

Softvér Výpočet úverov (VUV) slúži na pohodlné porovnávanie, vyhodnocovanie a sledovanie rôznych typov úverove. Softvérom možno ľahko spočítať aj lízing.

Vypočíta IRR, NPV aj pre premenlivé výnosové kritéria a premenlivú infláciu. Tiež umožňuje zostavovanie budúcich Cash-Flow.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


Výpočet úverov

Rozhodovanie o úveroch patrí k najdôležitejším a najobtiažnejším rozhodnutiam firmy. Sú to rozhodnutia o smere budúceho vývoja firmy a jej efektívnosti. Úvery slúžia dlhú dobu, sú zdrojom výnosov, ale zároveň aj bremenom, ktoré firmu zaťažuje.

Softvér Výpočet úverov je programové vybavenie na porovnávanie, vyhodnocovanie a sledovanie úverov. Použitie programu Výpočet úverov odstráni prácnosť a chybovosť náročných prepočtov. Jednoduchým spôsobom si vytvorí viacero možných projektov.

Čo poskytuje softvér Výpočet úverov

Softvér Výpočet úverov umožňuje užívateľom riešenie nasledujúcich úloh:

Použité typy úverov

Program umožňuje použiť nasledujúce typy úverov:

Program spočíta aj súčasnú hodnotu - Present Value (PV) pre jednotlivé celkové splátky.

Postup spracovania

Vytvorenie splátkového kalendára pozostáva z nasledujúcich šiestich krokov:

  1. Rozhodneme sa, ktorý typ úveru použijeme.
  2. Zadáme periódu splátok, ich počet a v závislosti od typu úveru vstupné údaje.
  3. Ak je viac možností úveru postup zopakujeme a projekty vizuálne vzájomne porovnáme.
  4. Do vybratého splátkového kalendára priebežne zadávame dátum zaplatenej splátky.Sledujeme dodatočné zmeny v jednotlivých splátkach.
  5. Automaticky (po každom vstupe) sa prepočítajú hodnoty v splátkovom kalendári.
  6. Vybranými zostavami dokumentujeme vyhodnotené výsledky a rozhodnutia.

Zostavy

Spracovanie úveru je prehľadne zoradené do výstupných zostáv. Programové vybavenie Výpočet úverov ponúka nasledovné štyri zostavy:

Prvé dve zostavy sú základné. Ďalej má užívateľ dve možnosti vytvárania si vlastných zostáv.

Grafy

Výsledky sa dajú jednoducho graficky zobraziť. Pomocou grafického servera si môžete jednoducho "vykúzliť graf" z vašich údajov, to treba vidieť! Takýto graf môžete preniesť do vlastnej zostavy alebo iného programu.

Tabuľky

Pri rozhodovacích úlohách sú potrebné aj finančné tabuľky. Hodnotu istiny a rozsahy tabuliek (roky a diskont) si môže užívateľ ľubovoľne nastaviť. Pre rozsah rokov a diskontu sa popíše interval údajmi: Od, Do a Krok. Program Výpočet úverov ponúka nasledujúce tabuľky:

K výpočtu penále slúži tabuľka Penále. Penále sa vypočíta ako súčin počtu dní, % denného penále a Istiny.

Výstupy z programu

Výstupy z programu sú preddefinované zostavy, tabuľky a grafy.

Zostava nie je len statický text. Obsahuje texty, tabuľky a grafy. Zostava predstavuje "inteligentný" dokument s množstvom užitočných povelov napríklad pre zjednodušenie tlačenia zostáv je implementovaný povel Ukážka Pred Tlačou (PreView).

Tabuľky a grafy si môžete priamo vytlačiť alebo prenášať pomocou schránky (ClipBoard) do vami práve vytváraných dokumentov programami Word, Excel, Works, Ami Pro, Word Pro, WinText a podobne.

Užívateľské prostredie

Výpočet úverov je štandardný windowsovský program. Má všetko, čo moderný softvér pre Windows má mať. Ovládanie programu je intuitívne a ľahké aj pre začiatočníka. Program má panel nástrojov s integrovanou nástrojovou nápovedu. Jediným stlačením tlačítka (kliknutím) sa vyvolá požadovaný povel.

Obsah krabice

Aplikačné programové vybavenie Výpočet úverov je štandardne distribuované v krabici, ktorá obsahuje nasledovné časti:

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia Výpočet úverov je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

Záver

Pri vývoji softvéru Výpočet úverov bolo čerpané z literatúry:
J.Radová a P.Dvořák: Finanční matematika pro každého (Praha),
K.Vlachynský a kol.: Podnikové financie (Bratislava),
T.Cipra: Finanční matematika v praxi (Praha),
I.Prno: Bankovníctvo (Bratislava).

Predložená verzia programu bola vyvinutá v jazyku Visual Basic firmy Microsoft.

História verzií

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714  » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 04.01.2016
verzia 4.95 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.53 31.05.2001


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0