Akadémia DP a SKDP

 pre daňových poradcov, členov IS Baltazár ÷ 30.04.2016 

 

Softvér Finančná analýza PLUS (FINA PLUS) je súčasťou Informačného systému Baltazár, ktorý distribuuje Akadémia daňových poradcov, s.r.o. a technickú podporu zabezpečuje 5PSOFT software. Softvér FINA PLUS je časovo ohraničený tzv. expiračným dátumom.

Nasledujúce verzie softvéru FINA PLUS môžu používať len registrovaní a platní členovia Informačného systému Baltazár. Registrácia a Aktivácia sa prevádza u firmy 5PSOFT software.

Vitajte

Vítame členov SKDP na tejto stránke. Tu Vás informujeme o softvérových novinkách, o spolupráci 5PSOFT software a Akadémia daňových poradcov. Čo sme pre vás pripravili:

 

Finančná analýza PLUS, VISUAL a FINA MIKRO 6.10.0714 (novinka 30.04.2016)

V programe je vykonaných mnoho zmien a vylepšení ako napr. aktivačný kľúč má 4x6 číslic, aktualizovaný XML import:

1. Zmenili sa finančné ukazovatele f001 až f003 na:
    f001 - Likvidita 1.stupňa (Cashratio)
    f002 - Likvidita 2.stupňa (Quickratio)
    f003 - Likvidita 3.stupňa (Currentratio/workingcapitalratio)
2. Povel XML Import... (menu Súbor) požaduje súbor UZÁVIERKA_UZPODv14.XML.
3. Nový program FINA MIKRO, pracuje s výkazmi pre mikro účtovné jednotky.
    FINA MIKRO obsahuje program KONVERT, ktorý transformuje účtovné údaje
    z FINA PLUS 6.10(PODv14) do FINA MIKRO 6.10(MUJv14)
4. Nový inštalačný program, ktorý inštaluje všetky programy naraz.
5. Najnovší aktivačný kľúč je v tvare: 723901-######-######-######

Pracuje s výkazmi platnými od roku 2015. Registrovaní užívatelia si môžu stiahnuť, inštalovať, aktivovať a používať softvér.

 
 

Finančná analýza PLUS 6.10 (novinka 31.03.2015)

Pracuje s výkazmi platnými od roku 2015. Registrovaní užívatelia si môžu stiahnuť, inštalovať, aktivovať a používať softvér.

V programe bolo vykonaných mnoho zmien a vylepšení ako napr. aktualizovaný import z XML na novú štruktúru dát. Nová verzia je kompatibilná s najnovším (64 bits) Windows 8 a Windows 7.

 
 

Finančná analýza PLUS 6.00 (novinka 31.07.2014)

Pracuje s výkazmi platnými od roku 2011. Registrovaní užívatelia si môžu stiahnuť, inštalovať, aktivovať a používať softvér.

V programe bolo vykonaných mnoho zmien a vylepšení ako napr. import z XML alebo tlač. Nová verzia je kompatibilná s Windows 8 a Windows 7 (32 a 64 bits).

 
 

Finančná analýza PLUS 6.00 (novinka 01.10.2012)

Predložená verzia program je kompatibilná s najnovším (64 bits) Windows 8 a Windows 7. Pracuje s výkazmi platnými od roku 2011. Program KONVERT automaticky prenáša "staré" výkazy do nových štruktúr. Registrovaní užívatelia si môžu stiahnuť, inštalovať, aktivovať a používať softvér.

 
 

Finančná analýza PLUS a VISUAL 4.96 (inovované 30.9.2011)

Najnovšia verzia pracuje s výkazmi v eurách platnými od roku 2011. "Staré" výkazy sa automaticky "transformujú" do nových štruktúr. Registrovaní užívatelia si môžu ihneď stiahnuť, inštalovať, aktivovať a používať softvér.

 

Finančná analýza PLUS 4.86

Verzia pracuje s výkazmi v korunách platnými od roku 2009 do 2011. "Staré" výkazy sa automaticky "transformujú" do nových štruktúr.

 

Finančná analýza PLUS 4.76

Verzia pracuje s výkazmi v korunách platnými od roku 2007 do 2008. "Staré" výkazy sa automaticky "transformujú" do nových štruktúr.

 

Finančná analýza PLUS 4.65

Táto verzia pracuje s výkazmi, ktoré platili od roku 2003 do 2006. V prípade potreby "starších" alebo iných softvérov sa obráťte na 5PSOFT software, radi vám ich dodáme.

Upozornenie! V prípade akýchkoľvek nejasností využite službu HOTLINE - sme tu pre vás.

1. Finančná analýza PLUS, VISUAL a FINA MIKRO 6.10

Verzia programu 6.10 je kompatibilná s Windows 10, Windows 8 a Windows 7 (32 a 64bit). Dáta starého softvéru sa jednoducho prenesú do nového programu. Robí sa to pomocou programu KONVERT.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného exe-súboru FINA PLUS, VISUAL a MIKRO. Súbor uložte napríklad do priečinka Prevzaté súbory:

 
 • Stiahnutie inštalácie FINA PLUS, VISUAL a MIKRO   » Súbor SETUP_AKADEMIA610.EXE
  Inštalačný súbor obsahuje programy:
  • Program Finančná analýza PLUS 6.10
  • Program Finančná analýza VISUAL 6.10
  • Program Finančná analýza MIKRO 6.10   » NOVÉ !
  • Program Konvert (2x) - konverzia a prenos starých dát na nové!

Postup pri inštalácií softvéru FINA PLUS, VISUAL a FINA MIKRO 6.10:

 
 1. Priečinok Prevzaté súbory obsahuje stiahnutý exe-súbor SETUP_AKADEMIA610.EXE.
 2. Dvojitým kliknutím po ikone spustíte štart inštalačného programu.
 3. Inštalačný program SETUP pracuje dialógovo, urobí všetko potrebné.
  Pozorne čítajte oznamy a riaďte sa jeho inštrukciami.
 4. Po inštalácií nájdete zástupcov pre programy a príručky v ponuke Štart\Všetky Programy\EKONOMIX napríklad položku Finančná analýza PLUS 6.10
  Poznámka:
  Po inštalácii softvér beží ako demonštračná verzia,
  kým užívateľ neprevedie Aktiváciu softvéru!
 5. Nakoniec, cez ponuku Štart spustite program KONVERT. Ten vám automaticky transformuje, prepočíta a prenesie vybrané firmy z predošlej verzie do nových firemných databáz.

2. Finančná analýza PLUS 6.00

Verzia programu 6.00 je kompatibilná s najnovším (64 bits) Windows 8 a Windows 7. Softvér naväzuje na predošlú verziu FINA PLUS s ktorou je 100% dátovo kompatibilný, čiže "staré" údaje sa jednoducho prenesú (skopírujú) do nového programu. Robí sa to pomocou programu KONVERT.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného exe-súboru softvéru FINA PLUS 6.00, súbor uložte napríklad na Pracovnú plochu:

 

Postup pri inštalácií softvéru Finančná analýza PLUS 6.00:

 
 1. Pracovná plocha obsahuje stiahnutý exe-súbor SETUP_FNP600_AKADEMIA.EXE.
 2. Kliknite po ňom pravým tlačidlom myši, zobrazí sa kontextová ponuka.
 3. Vyberte povel Otvoriť, tým sa spustí inštalácia. To isté dosiahnete dvojitým kliknutím po stiahnutom exe-súbore.
 4. Spustený inštalačný program SETUP_FNP600_AKADEMIA.EXE, urobí všetko potrebné. Program SETUP pracuje dialógovo. Pozorne čítajte oznamy a riaďte sa jeho inštrukciami. Je to jednoduché, stačí niekolko krát stlačiť iba Enter.
 5. Po inštalácií nájdete zástupcov pre programy a príručky na pracovnej ploche a v ponuke Štart\Všetky Programy položku EKONOMIX\Finančná analýza PLUS 4.96
  Poznámka:
  Po inštalácii softvér beží ako demonštračná verzia,
  kým užívateľ neprevedie Aktiváciu softvéru!
 6. Nakoniec, cez ponuku Štart spustite program KONVERT. Ten vám automaticky transformuje, prepočíta a prenesie vybrané firmy z predošlej verzie do nových firemných databáz.

1. Finančná analýza PLUS a VISUAL 4.96  » Výkazy platné od r. 2011 !!!

Od roku 2011 sa zmenila štruktúra výkazov účtovnej závierky a výkazy sú v eurách. Finančná analýza PLUS, verzia 4.96, má zapracované tieto požiadavky a taktiež je prispôsobená operačnému systému Windows 7 (32 bits).

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného zip-súboru (ZIP archív) softvéru FINA PLUS 4.96, súbor uložte napríklad na Pracovnú plochu:

 

Postup pri inštalácií softvéru Finančná analýza PLUS 4.96:

 
 1. Pracovná plocha obsahuje stiahnutý zip-súbor AKAD496.ZIP.
 2. Kliknite po ňom pravým tlačidlom myši, zobrazí sa kontextová ponuka.
 3. Vyberte povel Extrahovať všetky..., tým sa vyvolá sprievodca extrakciou. Sprievodca vám pomôže extrahovať celý obsah zip-súbor do adresára: ...\DESKTOP\AKAD496 a ponúkne vám Zobraziť extrahované súbory, stlačte tlačidlo Dokončiť.
 4. Tým sa vytvorí na Pracovnej ploche adresár AKAD496, ktorý obsahuje všetky inštalačné súbory (súbory a adresáre).
 5. Spustite inštalačný program AKAD496\FNP\SETUP_FNP496.EXE, ten urobí všetko potrebné. Program SETUP pracuje dialógovo. Pozorne čítajte oznamy a riaďte sa jeho inštrukciami.
 6. Po inštalácií nájdete zástupcov pre programy a príručky v ponuke Štart\Všetky Programy položku Finančná analýza PLUS 4.96
  Poznámka:
  Po inštalácii softvér beží ako demonštračná verzia,
  kým užívateľ neprevedie Aktiváciu softvéru!
 7. Nakoniec, cez ponuku Štart spustite program KONVERT. Ten vám automaticky transformuje, prepočíta a prenesie vybrané firmy z predošlej verzie do nových firemných databáz.
 8. FINA VISUAL sa inštaluje obdobne ako FINA PLUS. Spustite inštalačný program AKAD496\FNV\SETUP_FNV496.EXE.

2. Finančná analýza PLUS a VISUAL 4.86

Od roku 2009 sa zmenila štruktúra výkazov účtovnej závierky a výkazy sú v eurách. Finančná analýza PLUS, verzia 4.86, má zapracované tieto požiadavky a taktiež je prispôsobená operačnému systému Windows 7.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného zip-súboru (ZIP archív) softvéru FINA PLUS 4.86, súbor uložte napríklad na Pracovnú plochu:

 

3. Finančná analýza PLUS 4.76

Od roku 2007 platí nová rámcová účtová osnova, zmenila sa štruktúra výkazov účtovnej závierky. Finančná analýza PLUS, verzia 4.76, má zapracované tieto požiadavky. Taktiež táto aktualizácia obsahuje nový spôsob Aktivácie a je prispôsobená operačnému systému Windows Vista.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného zip-súboru (ZIP archív) softvéru FINA PLUS 4.76, súbor uložte napríklad na Pracovnú plochu:

 

4. Finančná analýza PLUS 4.65

Od roku 2003 platí nová rámcová účtová osnova, zmenila sa štruktúra výkazov účtovnej závierky, a zmenila sa aj terminológia účtov. Finančná analýza PLUS, verzia 4.65, je aktualizovaná týmto novým požiadavkám.

Download - stiahnutie súborov. Nasledujúci odkaz spustí sťahovanie inštalačného súboru (samorozbalovateľný ZIP archív) softvéru FINA PLUS 4.65:

 

Príručka: Na strane Vzorový príklad pre Finančnú analýzu PLUS sa nachádza príručka, kde nájdete podrobný popis práce s programom. V prípade akýchkoľvek nejasností využite HOTLINE.

História verzií FINA PLUS pre SKDP

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714   » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 30.10.2015
verzia 6.10.0711 31.03.2015
verzia 6.10.0710 28.02.2015
verzia 6.00.0709 31.07.2014
verzia 6.00.0707 30.09.2012
verzia 4.96.0003 30.09.2011
verzia 4.86.0003 31.08.2009
verzia 4.76.0003 30.08.2008
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.26 15.08.2003
verzia 4.25 12.02.2003
verzia 4.24 12.02.2003
verzia 4.23 15.08.2002
verzia 4.22 12.02.2002
verzia 4.21 31.10.2000
verzia 4.11 22.11.1999


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0