5PSOFT software
producent manažérskeho a ekonomického softvéru
info@5psoft.sk     www.5psoft.sk


 Víta vás 5PSOFT software

Firma 5PSOFT software sa zaoberá vývojom, tvorbou a predajom softvéru pre manažérov zameraných na strategické plánovanie, marketing, rozpočtovanie a pre finančných analytikov.

 FINA PLUS 4.75 Akualizované výkazy a DOWNLOAD  » NOVÉ !

Softvér FINA PLUS má novú verziu 4.75 a je k dispozícii na stiahnutie UPDATE FINA PLUS. Táto verzia má už zapracované účtovné výkazy pre POD-2007, platné od 1.1.2007. Obsahuje množstvo vylepšení. Je plne kompatibilná s Windows Vista! Program Konvert automaticky transformuje a prenáša údaje z predošlých výkazov. Inštalácia je podobná ako pri downloade DEMO verzii.

 Upozornenie! Nová Aktivácia softvéru a UPDATE  » NOVÉ !

Od marca 2007 si môžu užívatelia sady EKONOMIX robiť Aktiváciu sotvéru aj cez internet. Na november 2007 pripravujeme UPDATE softvéru FINA PLUS so zapracovanými novými účtovnými výkazmi závierky pre POD, platných od 1.1.2007. Nová verzia CD sa bude volať EKONOMIX Professional - 3.vydanie.

 EKONOMIX Professional

Produkt EKONOMIX Professional je výhodné riešenie v podobe modernej licenčnej dohody formou "12 mesačného prenájmu" na používanie celej sady softvérov. Potvrdením licenčnej dohody získate oprávnenie na používanie stále aktuálnych verzií programov.

 EKONOMIX Professional - 2.vydanie

Druhé vydanie EKONOMIX Professional, Release 2, prináša viaceré podstatné vylepšenia oproti predošlým verziám. Okrem aktualizácie softvérov bola zapracovaná myšlienka ľahkého zhrnutia výsledkov analytických prác do Zostáv RTF. Vývoj a testovanie Zostáv RTF trval niekoľko rokov.

 FINA PLUS JU

Finančná analýza PLUS JU je diagnostický prostriedok, určený subjektom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva. Jednoducho vypočíta výkaz Cash-Flow a finančné ukazovatele, zostaví prehľadné výstupné Zostavy RTF.

 FAQ - otázky a odpovede

Aký ekonomický model softvér používa?
Potrebujem pomôcť s ovládaním programu, čo mám robiť?
Kde je možnosť "okamžitého stiahnutia" demonštračnej verzie?

 Cenník Jar / Leto '2007

Cenník produktov obsahuje kompletný zoznam softvérov, ktoré si teraz môžete priamo elektronicky objednať. Na požiadanie vám ich do 24 hodín dodáme a nainštalujeme (t.č. len bratislavským užívateľom).

 Nový výpočet Cash-Flow

Finančná analýza PLUS a Cash-Flow obsahujú najnovšiu metodiku zostavovania Prehľadu Peňažných Tokov (PPT). V softvéroch je použitá nepriama metóda zostavovania výkazu.

EKOPRO druhé vydanie
Čo nové obsahuje
EKONOMIX Professional
druhé vydanie?


Jedným kliknutím si
vytvorte dokument
Zostavu RTFDôležité informácie
Pre členov SKDP a SKAU, užívateľov informačného systému Baltazár.


EKONOMIX Professional
prenájom komplexnej sady softvérov


Softvér, ktorý si prenajmete, vám nezostarne.

Demonštračné CD
obsahuje všetky demonštračné verzie.


Posledná aktualizácia
18.12.2007 4:24